בי''ס גילה א' ירושלים

בית הספר ללימודי סביבה וחברה

חודש כסליו - בית ספר גילה א'

מרחבי כיתות

מצגת שירי חנוכה

לקראת החנוכה- צביעת חנוכיות, סביבונים, כדים ועוד.....

לחצו על הקישור הבא, צבעו חנוכיות להנאתכם. תוכלו גם להדפיסם. שימו אוזניות, לחצו על הילדה עם האוזניות והאזינו לשירי חנוכה. בהצלחה.

דבר המנהל לשנת הלימודים

דבר המנהל לשנת הלימודים תשע"ט

שומרים על קשר- איגרת חודשית מאת מנהל בית- הספר

שומרים על קשר - אוקטובר

שומרים על קשר - ספטמבר

שומרים על קשר - פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

תוכנית: "אמירים" - מצויינות בחינוך

תוכנית "אמירים" לטיפוח מצטיינים - שנת הלימודים תשע"ט

אתיקה ומוגנות ברשת

פעילויות בנושא גלישה בטוחה

השבוע מציינים את "השבוע הלאומי לגלישה בטוחה". נקדיש זמן חינוכי לשיח אודות שימוש בטוח, נבון ואחראי באינטרנט בקרב התלמידים בבית הספר גילה א'.

חינוך לחיים בחברה

חודש כסלו - ערך החודש "שונות"

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA