יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
דף הבית דבר המנהל סרטון ביה"ס גילה א' המיוחדים שלנו קדימויות פורום חדר מורים יצירת קשר
14:27 (10/11/18)
14:27 (10/11/18)
14:27 (10/11/18)
14:26 (10/11/18)
14:26 (10/11/18)
14:26 (10/11/18)
14:25 (10/11/18)
.
ככל שהחברה תעורר את האדם לגלות אכפתיות כלפי עצמו, כלפי הזולת וכלפי הסביבה, יגדלו מידת העשייה שלו ותרומתו לעצמו, לפרט, לקבוצה, לחברה ולסביבה.

"אחריות" הינה יכולתו וכושרו של האדם לראות את הצדדים השונים בקבלת החלטות ובביצוען, הרגשת מחויבות לנקיטת פעולה, האדם מכיר בקשר שבין החלטותיו ומעשיו לבין תוצאותיהם, מוכנות האדם לשאת בתוצאות מעשיו, הרגשת מחויבות לגבי התוצאה ועוד.מרכיבי האחריות האישית הינם אכפתיות ועשייה.האחריות האישית נוצרת מצירופם של שני מרכיבים אלה הנעים על פני רצפים שונים: נוטל אחריות - אדם המגלה אכפתיות גבוהה ועשייה גבוהה.מוטלת עליו אחריות - אדם המגלה אכפתיות נמוכה ועשייה גבוהה.נמנע מאחריות - אדם המגלה אכפתיות ועשייה נמוכות.ומרגיש אחריות - אדם המגלה אכפתיות גבוהה ועשייה נמוכה. דוגמאות להפעלה בכיתות בחודש שבט: המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה א' בזיקה לערך "האחריות":מעגל קשרי פרט-קבוצה - אחריות לסביבה "דרושה סביבה נקייה" עזרים לפעילותמעגל החיים הכיתתי - הכיתה כקבוצה חברתית "לגלות את האחריות"מעגל החיים הבית-ספרי - חלוקת תעודות "התעודה הראשונה שלי" עזרים לפעילותמעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה - יום המשפחה "מלב אל לב" עזרים לפעילות מעגל החיים הקהילתי - "רעיונות לפעילויות קהילתיות בזיקה למעגלי הליבה" ספרי קריאה בדגש על הערך/המיומנות החודשי/ת המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ב' בזיקה לערך "האחריות": מעגל קשרי פרט-קבוצה - אחריות לסביבה "אלפי פרחי בר יפרחו גם מחר" עזרים לפעילותמעגל החיים הכיתתי - הכיתה כקבוצה חברתית "לגלות את האחריות"מעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה - יום המשפחה "גם אני עוזר בבית" עזרים לפעילות מעגל החיים הקהילתי - "רעיונות לפעילויות קהילתיות בזיקה למעגלי הליבה" ספרי קריאה בדגש על הערך/המיומנות החודשי/ת המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ג' בזיקה לערך "האחריות": מעגל קשרי פרט-קבוצה - אחריות לסביבה "האדם והעץ... זה נהנה וזה אינו חסר" עזרים לפעילות מעגל החיים הכיתתי - הכיתה כקבוצה חברתית "לגלות את האחריות" מעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה - יום המשפחה "אני ומשפחתי בפעילות משותפת" עזרים לפעילות מעגל החיים הקהילתי - "רעיונות לפעילויות קהילתיות בזיקה למעגלי הליבה" ספרי קריאה בדגש על הערך/המיומנות החודשי/ת המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ד' בזיקה לערך "האחריות":מעגל קשרי פרט-קבוצה - אחריות לסביבה "חוסכים כל טיפה" עזרים לפעילותמעגל החיים הכיתתי - הכיתה כקבוצה חברתית "ילדים משתפים ילדים ב'סיפורה של האחריות' בעת מילוי תפקיד"מעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה - יום הולדת לכנסת "ה"חוקים הירוקים" שלנו ושל בית המחוקקים" מעגל החיים הקהילתי - "רעיונות לפעילויות קהילתיות בזיקה למעגלי הליבה" ספרי קריאה בדגש על הערך/המיומנות החודשי/ת המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ה' בזיקה לערך "האחריות":מעגל קשרי פרט-קבוצה - אחריות לסביבה "הפסולת לסל... וחסל?!"מעגל החיים הכיתתי - הכיתה כקבוצה חברתית "ילדים משתפים ילדים ב'סיפורה של האחריות' בעת מילוי תפקיד"מעגל החיים הבית-ספרי - מחצית שנה "מתעדים רגעים" עזרים לפעילותמעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה - יום המשפחה "חושבים תודה, מרגישים תודה, מביעים תודה" עזרים לפעילות מעגל החיים הקהילתי - "רעיונות לפעילויות קהילתיות בזיקה למעגלי הליבה" ספרי קריאה בדגש על הערך/המיומנות החודשי/ת המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ו' בזיקה לערך "האחריות":מעגל קשרי פרט-קבוצה - אחריות לסביבה "שימור ופיתוח - היילכו שניהם יחדיו?!"מעגל החיים הכיתתי - הכיתה כקבוצה חברתית "ילדים משתפים ילדים ב'סיפורה של האחריות' בעת מילוי תפקיד"מעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה - יום הולדת לכנסת "פועלים למען... בוועדות הכיתתיות ובוועדות הכנסת" מעגל החיים הקהילתי - "רעיונות לפעילויות קהילתיות בזיקה למעגלי הליבה" ספרי קריאה בדגש על הערך/המיומנות החודשי/ת טקסטים להעשרת הלמידה וההתנסות בדגש על ערך "האחריות" פתגמים מעוצבים בזיקה לערך "האחריות" מבחר פתגמים ומדרשים בזיקה לנושאים אחריות, ט"ו בשבט, אחריות לסביבה, תעודה, משפחה יצירות ספרותיות מהמקראות בזיקה לערך "האחריות" טקסטים בזיקה לערך "האחריות" המבוססים על המקורות היהודיים טקסטים לעיון והעשרה בזיקה לערך "האחריות" שירים להשמעה בזיקה לערך "האחריות"