יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר המנהל סרטון ביה"ס גילה א'
המיוחדים שלנו קדימויות פורום חדר מורים
יצירת קשר . . .
דבר המנהל לשנת הלימודים תשע"ט

קרא עוד...
שומרים על קשר - חנוכה

קרא עוד...
שומרים על קשר - אוקטובר

קרא עוד...
שומרים על קשר - ספטמבר

קרא עוד...
שומרים על קשר - פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

קרא עוד...
דף קשר - הנהגת הורים מוסדית - תשע"ט

קרא עוד...
תוכנית "אמירים" לטיפוח מצטיינים - שנת הלימודים תשע"ט

קרא עוד...
פעילויות בנושא גלישה בטוחה

השבוע מציינים את "השבוע הלאומי לגלישה בטוחה". נקדיש זמן חינוכי לשיח אודות שימוש בטוח, נבון ואחראי באינטרנט בקרב התלמידים בבית הספר גילה א'.
קרא עוד...
חודש טבת - ערך החודש - ניהול קונפליקטים

קרא עוד...